Måleraflæsning

Fristen for aflæsning af din vandmåler er den 31. december.

Guldborgsund Forsyning sender indberetningskort til e-boks, e-mail eller pr. post.

Har vi ikke modtaget din måleraflæsning pr. 31. december, så aflæser Farnæs Vandværk din vandmåler. 

Det koster et aflæsningsgebyr på 250 kr. som vi påfører næste vandregning. 

Har du ikke modtaget et indberetningskort, skal du kontakte Guldborgsund Forsyning på telefon 72 44 12 12.