Måleraflæsning

Fristen for aflæsning af din vandmåler er den 31. december.

Guldborgsund Forsyning sender indberetningskort til e-boks, e-mail eller pr. post.

Har vi ikke modtaget din måleraflæsning pr. 31. december, så aflæser Farnæs Vandværk din vandmåler. Det koster et aflæsnings gebyr, som vi påfører næste vandregning. Gebyrets størrelse kan ses i Takstbladet.

Har du ikke modtaget et indberetningskort, skal du kontakte Guldborgsund Forsyning på telefon 72 44 12 12.