Skal du lukke huset af for vinteren?


Så vær opmærksom på følgende:

  1. Kuglehanen før vandmåleren lukkes. Kontroller at vandmåleres står stille.
  2. Åben derefter aftapningshane samt vandhaner i huset indtil der ikke længere kommer vand ud af vandhanerne.
  3. Luk derefter kuglehanen efter måleren, som en ekstra sikkerhed.

Vær forsigtig ved åbning/lukning af disse haner, idet de kan "vrides over" ved for hårdhændet behandling, hvilket kan medføre at de ikke lukker ordentligt.

Når du åbner for vandet igen efter vinteren, så lad vandet løbe i et par minutter så du kommer af med "det døde vand" det har ligget i rørene. Vandet kan også godt være misfarvet i starten men det forsvinder efter et par minutter.


Vandspild


Hvis du opdager et hul på et rør et sted i forsyningsområdet, så luk straks for vandtilførslen, hvis muligt. Ring derefter til Vandteknik på tlf. 24 67 78 45. De svarer døgnet rundt.

Selvom vi har en meget rimelig pris på vandet her hos os, så kan det hurtigt blive en dyr fornøjelse alligevel, hvis vandet løber, både for dig som forbruger og for vandværket.

Vi sørger naturligvis for at informere via hjemmesiden, hvis der er behov for dette.


Herunder kan du læse om reglerne for eftergivelse ifb. med ekstraordinært vandspild.