Farnæs Vandværk


Farnæs Vandværk A.M.B.A. er et lille velfungerende lokalt vandværk beliggende på Nordfalster. Det hed tidligere Farnæs Vandværk I/S, og blev i 2011 lagt sammen de to andre vandværker i området - Skovby Sortsø Vandværk A.M.B.A. og Sortsø Strand Vandværk A.M.B.A.

Vandværket blev bygget i 1992 og har 1 boring som forsyner ca. 250 ejendomme med rent og pesticid frit drikkevand. Vi oppumper/indvinder årligt ca. 20.000 m3.

Vi er forbundet med Gundslev og Nørre Alslev Vandværker, så der altid er sikkerhed for rent drikkevand, skulle vi have behov for at lukke for hanerne på vandværket i en kortere periode.

Borepumpen sidder i 18 meters dybde under vandværket (Farnæsvej 2A), og pumper råvand over i et iltningsbassin, hvor vi bla. fjerner methan. Derfra ledes det via et for - og efterfilter, der blandt andet omdanner nitrit til nitrat, samt filtrerer okker fra, ned i rentvandstankene under vandværket. Herefter pumpes det, ved 4 bars tryk, videre til forbrugerne i området via to forsyningsledninger.

Bestyrelsen

Vores opgave er at sørge for, at vandværket leverer den bedste vandkvalitet muligt, året rundt, og i rigelige mængder. Vi forsyner forbrugere i Skovby, Sortsø og Sortsø Strand.

Bestyrelsen består af følgende medlemmer:               
  • Hans Hansen      Formand
  • Ulrik Hven         Sekretær
  • Martin Lindhart      Kasserer
  • Jesper Hjortshøj       Bestyrelsesmedlem
  • Morten Hansen      Bestyrelsesmedlem
  • Morten Renner       Suppleant